ad

Podílíme se na vedení tělěsné výchovy ve sportovních třídách

Výuka TV ve sportovních třídách (ST) je upravena rozšířenými učebními osnovami. Žáci cvičí,krom jinéhoprávě i se speciálními pomůckami BOSU, FLEXI-BAR, FITBALL, OVERBALL . Všechny tyto pomůcky ( byly původně používány v oblasti REHABILITACEpomáhají  zdravému, přirozenému a zábavnému cvičení při hodinách tělocviku.    www.fzsbrdickova.cz

Děti 1.- 3.ročníku používají BOSU a OVERBALL. Cvičení, hlavně na bosu, děti moc baví. Je pro přirozené a velice zdravé.

Ve 4.ročníku je cvičení rozšířeno o FITBALL, tudíš další velmi zábavné a zdravotně prospěšné cvíčo.

Děti 5.ročníku mají kondiční náplň TV obohacenou o základy cvičeníFLEXI-BAREM.

Na 2.stupni jsou žáci rozděleni do dvou věkových kategorií (6.+7.roč. a 8.+9.roč.), a to do skupin dívek, chlapců a mixovaných DxCH, podle obsahu konkrétní hodiny TV. Cvičení s výše uvedenými pomůckami probíhá ve všech jednotlivých skupinách a obsahově je přizpůsobeno věku dětí. Prakticky tak dochází k tomu, že čím starší žák(kyně) tím náročnější cvičení. Sama náročnost ja dána rychlostí cvičení,volbou nových, obtížnějších cviků, ale také kombinací  cvičebních pomůcek.

Na druhém stupni žáci navštěvují hodiny H.E.A.T. Programu a CYCLINGU, které vedou naši certifikovaní instruktoři. V náplni TV nechybí ni občasná hodina ZUMBY.

 Celkově mohu tyto hodiny hodnotit jako velmi atraktivní, zdravotně prospěšné a k tomu i poměrně zábavné.